99 Posse Salario Garantito lyrics and mp3 available for download

Home numeric letters bands / artist 99 Posse lyrics Salario Garantito lyrics

99 Posse - Salario Garantito lyricsScinnâ?? ambressâ?? mamma mia ce stà a manifestazione
o burdellâ?? a polizia o votta votta ò curdone
a fà o burdellâ?? mmiezâ?? à via é lottâ?? lâ??occupazione
te fai nà marenna e via lâ??università à riunione
se fa sera i manifestâ?? ò sicchìo à colla e vai a azzeccà
se fà mezzanottâ?? cullâ??amicâ?? vai a svarià
tuornâ?? é quattâ?? aâ?? matina e te vai a cuccà
tre, quattâ??ore é suonn te vene a scetà mammà
ì me faccâ?? ò mazzâ?? tantâ?? tuttâ??i juornâ?? a faticà

nù pensierâ?? nâ??ossessione ma coccosâ?? sadda fà
te dicâ?? basta basta basta nun possâ?? cchiù stà
ncoppâ?? ò 740 ì mammà e papà
ricattatâ?? ossessionatâ?? mantenutâ?? parassitâ??
ma â??sta storia adda fernì voglâ??ò salario garantitâ??

cù na scusa bona a vocia rossâ?? e doje promessâ??
girâ?? e vot sottâ??enâ??coppâ?? mammà tâ??aggâ??fattâ?? fessâ??
ma ò problema overâ?? stà rintâ?? a stà coscienza cà
taggâ??fattâ?? fessâ?? mà tu scinnâ?? e poâ?? vai a faticà
ò lavorâ?? salariatâ?? sotto ò padronâ??
à fatica umiliazionâ?? pé mâ??arregnerâ?? ò panzonâ??
e me sentâ?? nà latrina commâ?? cazzâ?? se poâ?? ffà
avessa fà ambressâ?? mavessâ?? laureà
ma lâ??università già è bella nun se poâ?? supportà

nù pensierâ?? nâ??ossessione ma coccosâ?? sadda fà
te dicâ?? basta basta basta nun possâ?? cchiù stà
ncoppâ?? ò 740 ì mammà e papà
ricattatâ?? ossessionatâ?? mantenutâ?? parassitâ??
ma â??sta storia adda fernì voglâ??ò salario garantitâ??

Nun me piace stà società me fà schifâ?? é faticà
no nun voglio faticà sulâ?? pe me fà sfruttà
e nun voglio sturià sulamentâ?? pé sfunnà
me fà schifâ?? lâ??arriv sprezzâ?? ò rampantismâ?? songâ?? doje aspettâ?? te ricâ?? rò capitalismâ??
a me me piacâ?? é sturià pe capì é cose commâ?? stannâ??
sentâ?? ò bisognâ??é luttà contrâ??à stù statâ?? che è tirannâ??
nun me ne passa poâ?? cazzâ?? si me laureo intâ?? a 10 annâ??
ma mentre stongâ?? cà cantannâ?? e abballannâ??
a casa mia mammà pe mmé sta faticannâ??
nù pensierâ?? nâ??ossessione ma coccosâ?? sadda fà

nù pensierâ?? nâ??ossessione ma coccosâ?? sadda fà
te dicâ?? basta basta basta nun possâ?? cchiù stà
ncoppâ?? ò 740 ì mammà e papà
ricattatâ?? ossessionatâ?? mantenutâ?? parassitâ??
ma â??sta storia adda fernì voglâ??ò salario garantitâ??

rà giamaica rà giamaica macka B. ce lâ??ha già rittâ??
pe tuttâ?? eâ?? mammâ?? massimo rispettâ??
massimo rispetto pe chi te mantene
sopratuttâ?? si ò ffà pecché te vò bene
però massimo rispetto purâ?? pe chi lotta
pe â?? chi allâ??arrivissi te ricâ??overâ?? se ne fottâ??
pé chi nun tene fretta sta tranquillâ?? e vò sturià
senza ì se ne fottere rà produttività
e allora mamma e figlâ?? e nà maniera anna campà
senza incomprensioni turcigliumâ?? e malâ?? â??e capâ??
ò salario garantito e ò burdellâ?? è eliminatâ??
mammà poâ?? lassà ò lavorâ?? salariatâ??
può sturià cchiù tranquillâ?? e nun sì cchiù ricattatâ??
fossâ?? bellâ?? però ancora nun è stato realizzatâ??
pecché stù guernâ?? chinâ?? e mmerda e inchiavecatâ??
servâ?? rò capitalâ?? servo della nato
nun se ne passa poâ?? cazzâ?? rò proletariatâ??
e chi nun produce i chi è sfruttatâ??
e allora organizzammicâ?? e avviammâ?? a lottà

nù pensierâ?? nâ??ossessione ma coccosâ?? sadda fà
te dicâ?? basta basta basta nun possâ?? cchiù stà
ncoppâ?? ò 740 ì mammà e papà
ricattatâ?? ossessionatâ?? mantenutâ?? parassitâ??
ma â??sta storia adda fernì voglâ??ò salario garantitâ??

Lyrics widget

Lyrics by www.allyrics.net

Embed this widget usig the code below(copy & paste):

Link to this page:


0
xohpjjde5n